Musik och intelligens

 

Detta kanske låter diskriminerande, men trots allt har många studier gjorts för att se samband mellan musikgenier och intelligenskvot. Naturligtvis säger man inte att alla världsberömda kompositörer är rena Einsteins, men man har tydligen kommit fram till att människor som är duktiga på rytm och håller takten på ett mycket regelbundet sätt, ofta är intelligenta. De båda delarna hör således ihop.

Däremot är det viktigt att veta att musikalitet och fin sångröst inte har något med intelligens att göra. Bara för att man är en duktig sångare eller artist, behöver det alltså inte innebära att man har hög IQ. Detta har enbart med taktkänsla att göra.

Musikalisk intelligens

Man kan även skilja på musikalisk intelligens som innebär förmågan att tänka i musikaliska banor och rytmer. Det är personer som har lätt att spela på gehör, komma ihåg musikstycken och har talangen för att utveckla dem vidare. Ofta ser man dessa människor i orkestrar genom att de spelar ett instrument mycket skickligt eller som världsberömda kompositörer. Mozart är ett sådant exempel.

Olika typer av intelligens

När man hör ordet intelligens, tänker man ofta inte på hur man kan dela upp dem. Människor är nämligen födda med olika typer av intelligens. Det kan vara känslomässig intelligens, visuell-spatial intelligens, språklig intelligens och ett flertal andra typer.

 

fashionate