Musik och känslopåverkan

Att uppskatta musik är något djupt mänskligt. Vi slog redan för hundratals år sedan på skinntrummor för att ha en takt att dansa till, och idag kan musik produceras helt digitalt. Det som musiken dock alltid har haft gemensamt är dess påverkan på vårt känsloliv – och det kommer den här artikeln handla om.

Musik i en period av sorg

Musik kan också ha förmågan att hjälpa dig igenom en förlust av något slag. Må det vara slutet på ett förhållande, eller en näras död som resulterat i att du varit tvungen att besöka https://lovabegravning.se/ för att anordna en så respektfull begravning som möjligt. Musiken kan få oss att känna oss mindre ensamma eller ledsna och kan ibland benämnas som ett substitut för en förlust. Den kan till och med ha en fysisk påverkan, genom att få oss att gråta en välbehövlig skvätt. Vidare kan musik sänka ångestnivåer och koncentrationssvårigheter, två saker som är vanligt förekommande när en är ledsen.

Musik och grundhumör

Det snabba och självklara svaret är “ja”. Musik har förmågan att både sänka och höja humöret, eller helt enkelt förstärka den sinnesstämning du redan befinner dig i. Du kan till och med påverka ditt grundhumör till det bättre på två veckor genom att lyssna på glad musik. Men å andra sidan kan du göra detsamma på två veckor genom att lyssna på ledsam musik, och på så vis sänka ditt grundhumör. Musik har alltså en stor påverkan på vårt känsloliv, och kan få dig att vilja besöka både ett kalas och https://lovabegravning.se/ under loppet av en kvart.

Det har också gjorts studier som har kommit fram till att bandet mellan en förälder och ett barn stärks när den förstnämnda sjunger godnattvisor för den senare, vilket ytterligare är ett ganska säkert tecken på musikens påverkan på människan och hennes känsloliv.

fashionate