Klassisk musik

Bethooven, Bach, Vivaldi….namn som ofta nämns i samtal om klassisk musik. Men vilka var dessa musiker – och vilka musiker anses än i dag vara de bästa inom klassisk musik?

Begreppet klassisk musik anses ha etablerats redan under 1700-talet, då i sammanhang som europeisk konst och kultur. Det betyder även att när det talas om klassisk musik ligger fokus på just musik med rötter i Europa, inte musik från samma tid eller epok i andra kontinenter. Klassisk musik passar alla – såväl du som är vagabond, tonåring, banktjänsteman eller skådespelare.

Att musik anses vara klassisk har att göra med att den ska anses ha ett erkänt och bestående värde och del av ett kulturarv. Enligt svenska Nationalencyklopedins definition av konstmusik är det dessa poänger som gör klassisk musik till just klassisk musik. Svenska [Nationalencyklopedi:n https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/] konstaterar även att det var under 1700-talets kulturdebatt som begreppet uppstod eftersom musik då började talas om men även värderas som konst och annan kultur. Under 1800-talet etablerades flera operahus och orkesterinstitutionerna. Här spelade och komponerade flera av de musiker som i dag har geniförklarats. Inom den klassiska musiken talar man samtidigt om flera olika musikstilar som är kopplade till olika epoker, stilar och historiska tider. Några olika stilar som ofta nämns är bland annat renässansen, barocken samt wienklassicismen och romantiken.

Några av de allra mest kända kompositörer är Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Franz Schubert.

Johann Sebastian Bach föddes i Tyskland 1685 och dog 1750 Han var kompositör, musiker och organist. Under sin livstid fick han som 51-åring titeln “Royal Court kompositör”. Han komponerade flera kända verk som “Brandenburg-konserterna” och “Goldberg-variationerna”. Under Bach senare år föddes Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart föddes 1756 i Österrike och lämnade vid sin tidiga död efter sig över 600 verk. Några av hans mest kända och beundrade verk är “Trollflöjten”.

Men den kompositör som nog är mest beundrad och geniförklarad är Ludwig van Beethoven, som föddes 1770. Några av hans mest kända och spelade verk är “De första och andra symfonierna”, “Pathetique sonata” och “Appassionata”.

En av 1800-talets mest beundrade kompositörer var Richard Wagner. Inte bara var han kompositör han var även teaterledare. Han kom att komponera musiken till verket “Tristan och Isolde”. Denna musik anses även vara startskottet till mer modern musik. Under 1800-talet var även Franz Schubert aktiv. Född i Österrike växte Schubert upp till att bli en av de mest erkända musikerna. Han anses ha spelat musik inom genrerna Romantiken och den så kallade Wienklassicismen. När han dog vi 46 års ålder hade han producerat några av vår tids mest kända verk, så som “Kinderszenen”, “Album fur die Jugend” och “Albumbaltter”.

Än i dag spelas många av dessa personers verk på flera av de kända scenerna runt om i världen. För den som intresserad av att lyssna på klassisk musik på högsta nivå – besök några av de mest kända symfoniorkestrarna som Philharmonic i New York, eller en känd opera.

fashionate