Knäpp eller genialisk

 

Ibland kan man fråga sig varför konstnärer nästan blir överkreativa och skapar föremål eller musik/pjäser/filmer som andra människor inte fattar ett skvatt av. Vissa kan då fråga sig om de själva inte är tillräckligt kulturellt lagda eller också står man och analyserar verket utan att komma till någon egentlig punkt. Hur kommer det sig att kreativa människor ofta är konstiga, utifrån vår synvinkel?

Forskning om kreativitet

Kanske kan man få svar på ett och annat genom att ta till sig en del forskningsrapporter och hur konstnärer och musikgenier egentligen är funtade. Det är mycket blandade känslor som kommer upp till ytan eftersom det skapas så oerhört fenomenal konst och fantastiska musikverk och det kan vara svårt att ta till sig informationen om att fler konstnärer eller personer som utövar kreativa yrken så som musik, måleri och dans, faktiskt har mer tendenser att utveckla psykologiska sjukdomar som schizofreni, bipolär sjukdom och tvångsbeteenden.

Ändå tyder forskningen på det.

Naturligtvis är det långt ifrån alla inblandade, men i viss bemärkelse går det att se.

Det har också framkommit att mycket musikaliska personer också kan ha en “överkänslighet mot infektioner” (http://tidningenuttryck.net/den-sjuka-musikaliteten/) även om man ibland får ta dessa studier med en nypa salt.

fashionate