Att ärva musikalitet

Visst kan man öva och öva och på så sätt bli en duktig musiker. Men generna spelar trots allt en ganska viktig roll i huruvida man kan bli en musikalisk talang eller inte. Det är alltså inte alltid som övning ger färdighet när det gäller musikens sköna toner.

Arvet spelar roll

Studier visar att den ärftliga aspekten spelar en stor roll när det kommer till rytmik, förmåga att minnas musikstycken och att lära sig ett instrument. Arvet spelar dessutom en viktig roll vid träning och viljan att öva. Detta gäller naturligtvis inte alla och alla musikaliska underbarn har förmodligen inte musikgenier i släkten, men om man ser generellt på saker och ting, finns det fler som har det än de musikaliska talanger som tampas med en helt tondöv släkt.

Miljön är också avgörande

Även uppväxtmiljön eller omgivningens inställning till musik kan vara avgörande för en positiv utveckling. De som ständigt får höra att musik är trams och att man borde satsa på sport eller andra studier istället, har givetvis större risk att bli fråntagen sin motivation till musiken. Anhörigas inställning och acceptans går naturligtvis också hand i hand med en persons strävan att bli en god musiker.

fashionate