Vad är taktkänsla?

Taktkänsla är något som man ofta knappt reflekterar över – i alla fall inte om man har den. Har man taktkänsla behöver man nämligen aldrig tänka på att klappa i takt eller stampa foten i takt till musiken man lyssnar på; det kommer automatiskt, och därför lägger man heller ingen vikt vid att den ”finns” där. Om man däremot saknar taktkänsla kan det innebära ett svårt problem, särskilt om man spelar ett instrument eller på annat sätt sysslar med musik.

Tyvärr är det så att det sällan eller inte alls går att träna upp sin taktkänsla. Istället verkar det vara något medfött, som man antingen har eller inte. Det visar i alla fall forskning som har utförts av hjärnforskaren Fredrik Ullén och hans team av forskare. I en studie av fler än 10 000 tvillingar undersökte de om övning förbättrade den musikaliska förmågan. I tvillingparen hade den ena av tvillingarna spelat ett instrument i flera år, medan den andra inte hade någon musikalisk träning alls. Båda tvillingarna fick sedan göra enkla övningar som bland annat testade deras taktkänsla. Resultaten visade att tvillingarna presterade lika bra i dessa tester – all den övning som den ena tvillingen genomgått gjorde med andra ord ingen skillnad.

Om man ändå vill försöka träna upp sin taktkänsla finns det några knep som är vedertagna inom musikbranschen. Ett är att spela till en metronom, ett instrument som håller en fast takt, och försöka lära sig i vilket tempo man ska spela till de olika takterna. Andra föredrar att använda en trummaskin, som kan generera ett trumkomp till spelandet. Om du vill investera i en metronom eller en trummaskin, men skulle behöva låna pengar för att ha råd, ska du gå in på Enklare.se. Där kan du nämligen enkelt låna precis så mycket pengar som du behöver, så att du snabbare kan betala tillbaka lånet.

Taktkänslan är dock inget isolerat fenomen i kroppen, utan hänger samman med en rad andra funktioner, till exempel talet. Det verkar i alla fall ny forskning från USA visa, där man har genomfört en studie av sambandet mellan stamning och taktkänsla. I studien deltog barn i åldern 6-11 år, varav vissa stammade och vissa inte. Testet i studien gick ut på att barnen fick lyssna på en metronom, och skulle skilja på olika takter. Det visade sig att barnen som stammade hade svårt med detta, medan det inte var något problem för de barn som inte stammade. Forskarna tror därför att taktkänslan hänger samman med vår förmåga att tala rytmiskt och flytande. Barn som stammar skulle därför kunna få hjälp av att träna upp sin taktkänsla, menar forskarna – om det nu faktiskt går att träna upp taktkänslan.

fashionate